Rak płuc niedrobnokomórkowy

Rak płuc niedrobnokomórkowy to jedna z najczęstszych postaci nowotworu złośliwego układu oddechowego. Stanowi około 85% wszystkich przypadków raka płuc. Jest to choroba, która rozwija się w tkance płucnej, a jej rozmieszczenie, stopień zaawansowania i typ komórek mogą mieć istotny wpływ na prognozę i sposób leczenia.

Objawy

Objawy raka płuc niedrobnokomórkowego mogą być różnorodne i zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja guza, jego rozmiar, zaawansowanie oraz obecność przerzutów. Najczęstsze objawy to:

 • Kaszel, szczególnie uporczywy i nawracający
 • Krwawienie z dróg oddechowych
 • Problemy z oddychaniem i duszność
 • Ból w klatce piersiowej
 • Utrata wagi i apetytu
 • Osłabienie
 • Trudności w połykaniu

Diagnostyka

Diagnostyka raka płuc niedrobnokomórkowego obejmuje szereg badań, mających na celu potwierdzenie obecności oraz określenie rozmiaru i stopnia zaawansowania guza. Najczęściej wykorzystywane metody diagnostyczne to:

 • Tomografia komputerowa klatki piersiowej
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
 • Badanie PET-CT
 • Badanie krwi

Leczenie

Leczenie raka płuc niedrobnokomórkowego zależy od wielu czynników, w tym stadium zaawansowania choroby, stanu ogólnego pacjenta oraz obecności ewentualnych przerzutów. Może obejmować:

 • Chirurgiczne usunięcie guza (resekcja)
 • Chemioterapię
 • Radioterapię
 • Immunoterapię

Profilaktyka

Profilaktyka raka płuc niedrobnokomórkowego jest kluczowa, zwłaszcza dla osób narażonych na czynniki ryzyka, takie jak palenie tytoniu. Najważniejsze działania profilaktyczne to:

 • Zaprzestanie palenia tytoniu
 • Unikanie wdychania dymu tytoniowego
 • Regularne badania kontrolne u lekarza
 • Wspieranie zdrowego trybu życia

Rak płuc niedrobnokomórkowy jest poważnym schorzeniem, którego leczenie i rokowanie zależą od wielu czynników. Wczesna diagnostyka oraz właściwe leczenie mogą znacząco poprawić szanse pacjenta na wyzdrowienie. Dlatego ważne jest, aby być świadomym objawów i regularnie sprawdzać swoje zdrowie. Profilaktyka, zwłaszcza wśród osób narażonych na czynniki ryzyka, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu temu typowi raka płuc.

Najczęściej zadawane pytania

Oto kilka często występujących pytań dotyczących raka płuc niedrobnokomórkowego:

PytanieOdpowiedź
Jakie są główne czynniki ryzyka tego typu raka?Rak płuc niedrobnokomórkowy często jest związany z paleniem tytoniu. Inne czynniki ryzyka to ekspozycja na dym tytoniowy, zanieczyszczenie powietrza, oraz działanie substancji chemicznych.
Czy objawy raka płuc niedrobnokomórkowego zawsze są widoczne?Nie zawsze. Wczesne stadia choroby mogą być bezobjawowe lub objawy mogą być niespecyficzne, co utrudnia wczesną diagnozę.
Jak często należy przeprowadzać badania kontrolne, aby wykryć raka płuc?Osoby narażone na ryzyko, szczególnie palacze lub osoby z historią ekspozycji na dym tytoniowy, powinny regularnie przeprowadzać badania kontrolne. Zaleca się rozmowę z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej częstotliwości.

Rozwój nowych terapii

W ostatnich latach obserwuje się intensywne badania nad nowymi metodami leczenia raka płuc niedrobnokomórkowego. Jedną z obiecujących terapii jest terapia celowana, która opiera się na identyfikacji konkretnych zmian genetycznych w komórkach nowotworowych. Dzięki temu możliwe jest stosowanie leków ukierunkowanych na te zmiany, co zwiększa skuteczność i zmniejsza działania niepożądane.

Terapia celowana

Terapia celowana polega na stosowaniu leków, które są zaprojektowane do celowania konkretnych białek lub mutacji genetycznych obecnych w komórkach nowotworowych. Jest to coraz bardziej personalizowane podejście, które pozwala uniknąć leczenia nieskutecznego lub działającego na całe ciało.

Przykładem jest leczenie pacjentów z mutacją genu EGFR. Leki takie jak Erlotinib czy Gefitinib są skuteczne w tej grupie pacjentów, co pozwala na wydłużenie życia oraz poprawę jakości życia.

Immunoterapia

Innowacyjną metodą w leczeniu raka płuc niedrobnokomórkowego jest immunoterapia. Działa ona poprzez aktywację układu odpornościowego pacjenta w celu zwalczania komórek nowotworowych. Leki immunoterapeutyczne, takie jak pembrolizumab czy nivolumab, są coraz częściej stosowane w terapii zaawansowanego raka płuc.

Immunoterapia może być skuteczna u pacjentów, którzy nie reagują na inne formy leczenia. Może również wykazywać długotrwałe efekty, prowadząc do remisji choroby.

Photo of author

Marcin